Advies en coaching

alles voor het bereiken van jullie volledige potentie

.

4D Persoonlijkheid Assessment
Ontgrendel de ware potentie van jullie medewerkers

Mensen zijn op hun best wanneer ze kunnen werken in hun kracht en wanneer er wordt voldaan aan hun kernbehoeften. Via een 4D assessment maken wij medewerkers ervan bewust wat hun persoonlijkheidstype, persoonlijke drijfveren en onderliggende denk- en leerstijlen zijn, wat hun gedachten en handelen drijft en wat hen motiveert of juist kan frustreren. De meerwaarde hiervan is meervoudig: Het geeft werknemers een uniek inzicht in zichzelf, waar krachten en valkuilen liggen en hoe zijn/haar gedrag een (minder) positieve invloed kan hebben op situaties. Tevens geeft het medewerkers een nieuw begrip voor elkaar waarbij ze leren hun communicatie en omgang beter af te stemmen op de behoefte van anderen. In combinatie met een organisatiescan verschaft het management een uniek overzicht in waar organisatiebreed de (wellicht nog onbenutte) kwaliteiten of mogelijke tekortkomingen zitten in het werknemersbestand.


.

Organisatiescan
Haal het maximale rendement uit jullie organisatie

Met onze organisatiescan brengen wij gedetailleerd in kaart hoe de verschillende bedrijfselementen (wel of niet) positief bijdragen aan uw bedrijfsvisie en -missie. Onze ervaring leert dat er veel winst te behalen valt voor de productiviteit van organisaties wanneer mensen, teams en afdelingen geolied(er) samenwerken naar een eenduidig bedrijfsdoel. Maar hoe bereik je dit? In samenspraak helpen wij jullie met een overzicht van hoe jullie mensen, teams en afdelingen nu het meest effectief hun doel zullen bereiken en hoe (of waar) anderen wellicht beter tot hun recht zullen komen. Indien gewenst brengen wij aanvullend advies uit in welke samenstelling teams het best zullen presteren met inachtneming van de persoonlijkheden van alle teamleden. Deze inzichten zullen tevens van grote meerwaarde zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers.


.

Verzuimbeheersing
Verzekerd duurzame inzetbaarheid voor kostbare mensen

In de huidige snelle maatschappij is verzuim als gevolg van burn-outs een serieus risico. Het terugdringen en preventief voorkomen van verzuim verbetert het welzijn van medewerkers en bespaart vaak hoge kosten. Een goed verzuimbeleid is daarom een cruciaal onderdeel van uw personeelsbeleid. Maar waar velen stoppen bij termen als ziekte en afwezigheid, kijken wij naar de dieperliggende oorzaken van het verzuim. Zitten medewerkers wel op de goede plek of in de juiste rol? Welke rol spelen hun persoonlijkheid, drijfveren en denkwijze? Wat is de efficientie van de huidige werkprocessen? En hoe is het gesteld met de algehele mentale weerbaarheid? Wij helpen jullie om dit overzichtelijk te krijgen en om d.m.v. training, coaching en advies praktische stappen te maken richting een duurzame inzetbaarheid van jullie kostbare medewerkers.


.

Conflictbemiddeling
Wij zijn geen rechters maar begeleiders naar zelfinzicht

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan een van onze neutrale en 100% vertrouwelijke mediators uitkomst bieden. Waar discussies vaak stuklopen op een specifiek verschil in perspectief kijken wij naar de dieperliggende oorzaken van het meningsverschil. In de meeste gevallen komen partijen maar moeilijk tot elkaar omdat er fundamentele verschillen zijn in de onderlinge (privé)omstandigheden, persoonlijkheidsstijlen, innerlijke drijfveren en manieren van denken. Door deze factoren mee te nemen kweken wij wederzijds begrip, empathie en waardering waardoor de weg naar een win-win oplossing wordt vrijgemaakt. Hierdoor kunnen partijen vaak ook na het initiële conflict nog (of weer) productief met elkaar overweg.


.

Kwaliteitsbewaking
Blijf het maximale halen uit jullie kostbare investeringen

Goed verzorgde trainingen en coachingssessies zijn vaak erg nuttig en zelfs leuk. Maar hoe borg je nu dat de aangeleerde kennis en kunde en de gemaakte afspraken na afloop paraat blijven en worden ingeslepen in de bedrijfscultuur? Als ervaren trainers en coaches observeren wij dat hoe enthousiast de medewerkers initieel ook zijn, het gevaar op terugval in oude patronen altijd op de loer ligt. En dat is natuurlijk zonde van de geïnvesteerde tijd en financiële middelen. Daarom bieden wij organisaties de mogelijkheid voor nazorg, waarbij wij afhankelijk van de context jullie periodiek bijstaan met o.a. live of online opfris-sessies, evaluaties en monitoring en coachings- en adviestrajecten. Zo blijven jullie kostbare investeringen hun vruchten afwerpen en verzekeren jullie je ervan het maximale potentieel te blijven halen uit jullie mensen, teams en organisatie.


.

Risicoanalyse
Samen op weg naar het volgende niveau van weerbaarheid

Zijn jullie adequaat uitgerust tegen potentiële fysieke agressie binnen de muren van jullie kantoor? En hoe weren jullie je tegen inbraak en/of overvallen? Weten jullie medewerkers wel wat te doen in een van deze situaties? Afhankelijk voor de bedrijfssector kunnen een of meerdere van deze onderwerpen van groot belang zijn voor jullie succes als organisatie. Denk maar aan zaken als beschikbare vluchtroutes, draairichtingen van deuren en de veiligheid van ruimtes, ramen, deuren en omheiningen etc. Om nog niet te spreken van de mate van training en mentale gesteldheid van de medewerkers. Wij staan organisaties bij met het maken van een professionele scan op een of meerdere van deze gebieden en helpen met praktische vervolgstappen zoals aanpassingen aan ruimtes en/of processen, het inzetten van hard- en software en het verzorgen van aanvullende trainingen.


.

Maatwerk
Als het eigenlijk niet kan, kunnen wij het toch

Hoewel wij uiteenlopende trainingen en diensten verzorgen hebben wij altijd één duidelijk doel voor ogen: het helpen van mensen, teams en organisaties om hun volledige potentie te bereiken. Wellicht ben je enthousiast geworden over wat je over ons hebt gehoord, gezien en/of gelezen maar zit je met een specifieke wens of uitdaging waarvoor je hier nog geen 100% passende oplossing hebt aangetroffen. Graag nemen wij gezamenlijk jouw behoeften door om met elkaar te brainstormen over een oplossing op maat: speciaal van ons voor jouw. Bij ons is vrijwel alles mogelijk en wanneer specifieke expertises buiten ons vakgebied liggen schakelen wij in samenspraak door ons gescreende experts in om ons team te versterken. Zo garanderen wij dat je altijd krijgt wat je van ons verwacht: de allerhoogste kwaliteit met zorg en passie voor jouw organisatie.