Onze diensten

alles voor het bereiken van jullie volledige potentie

.

4D persoonlijkheid assessment
Ontgrendel de ware potentie van jullie medewerkers

Mensen zijn op hun best wanneer ze kunnen werken in hun kracht en wanneer er wordt voldaan aan hun kernbehoeften. Via een 4D assessment maken wij medewerkers ervan bewust wat hun persoonlijkheidstype, innerlijke motivaties en onderliggende denk- en leerstijlen zijn, wat hun gedachten en handelen drijft en wat hen motiveert of juist kan frustreren. De meerwaarde hiervan is meervoudig: Het geeft werknemers een uniek inzicht in zichzelf, waar krachten en valkuilen liggen en hoe zijn/haar gedrag een (minder) positieve invloed kan hebben op situaties. Tevens geeft het medewerkers een nieuw begrip voor elkaar waarbij ze leren hun communicatie en omgang beter af te stemmen op de behoefte van anderen. In combinatie met een team- of organisatiescan verschaft het management een uniek overzicht in hoe het beste te halen uit hun medewerkers en waar organisatiebreed de (wellicht nog onbenutte) kwaliteiten of mogelijke tekortkomingen zitten in het werknemersbestand.


.

Team- of organisatiescan
Haal het maximale rendement uit jullie organisatie

Met onze team- of organisatiescan brengen wij gedetailleerd in kaart hoe de verschillende bedrijfselementen (wel of niet) bijdragen aan jullie bedrijfsvisie en -missie. Onze ervaring leert dat er veel winst te behalen valt voor de productiviteit van organisaties wanneer mensen, teams en afdelingen geolied(er) samenwerken naar een eenduidig bedrijfsdoel. Maar hoe bereik je dit? Gebaseerd op de resultaten van de 4D persoonlijkheid assessments helpen wij jullie met een overzicht van hoe jullie mensen, teams en afdelingen nu het meest effectief hun doel bereiken en hoe (of waar) anderen wellicht beter tot hun recht zullen komen. Indien gewenst brengen wij aanvullend advies uit in welke samenstelling teams het best zullen presteren. Deze inzichten zullen tevens van grote meerwaarde zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers.


.

Recruitment ondersteuning
Maximaal resultaat uit kandidaten

Geschikte kandidaten worden schaarser en de concurentie steeds steviger. Een goede kandidaat eruit filteren is echter een tijdrovende bezigheid en wordt vaak meer geleid door een combinatie van eerdere ervaringen en onderbuikgevoelens dan een onderbouwd en uitgedacht plan. Wij kunnen jullie veel tijd, kosten en inschattingsfouten besparen. Met onze online P3 Portal kunt u gemakkelijk een profiel maken van de klant om door middel van van korte online assessments hiertegenaan te testen met jullie kandidaten. Jullie krijgen in een oogwenk o.a. te zien wat de kwaliteiten en potentiële valkuilen van een kandidaat zijn, welk gedrag je kunt verwachten onder stress en wat voor soort bedrijfscultuur, taken en verantwoordelijkheden het beste passen. Al deze en nog vele andere factoren worden vervolgens samengevat in een synergie-cijfer voor de klant-kandidaat match. Zo verzekeren jullie je van een stevige wetenschappelijke onderbouwing bij het aandragen en nemen jullie met het -indien gewenst- deelbare rapport de klant veel werk uit handen.


.

Teambuilding
Samen zoveel meer dan alleen

Ieder persoon is uniek. Onze gedragingen worden gevoed vanuit vele factoren zoals onze cultuur, opvoeding, persoonlijkheid, ervaringen en humeur. Deze diversiteit kan maken dat mensen elkaars gedrag en bedoelingen soms maar moeilijk kunnen begrijpen wat tot frustratie en conflict in het team kan leiden. In deze training presenteren wij een methodiek die als hulp dient om gemakkelijk en snel inzicht te krijgen in wie jij zelf bent en het soort persoon waar je mee te maken hebt om hier zo effectief mogelijk mee te kunnen omgaan. Hiermee geven wij medewerkers een nieuw begrip voor en inzicht in elkaars kwaliteiten, denkwijze en gevoelens waarbij ze leren hun communicatie en omgang beter af te stemmen op de behoefte van anderen. Zo realiseren we de synergie om als team veel sneller en prettiger het gewenste doel te bereiken. Dit alles verzorgen wij in zowel een rustig corporate- alsook een meer actief outdoors/survival format.


.

Verzuimbeheersing
Verzekerd duurzame inzetbaarheid voor kostbare mensen

In de huidige snelle maatschappij is verzuim als gevolg van burn-outs een serieus risico. Het terugdringen en preventief voorkomen van verzuim verbetert het welzijn van medewerkers en bespaart vaak hoge kosten. Een goed verzuimbeleid is daarom een cruciaal onderdeel van uw personeelsbeleid. Maar waar velen stoppen bij termen als ziekte en afwezigheid, kijken wij naar de dieperliggende oorzaken van het verzuim. Zitten medewerkers wel op de goede plek of in de juiste rol? Welke rol spelen hun persoonlijkheid, innerlijke motivaties en denkwijze? Wat is de efficiëntie van hun huidige werkprocessen? En hoe is het gesteld met de algehele mentale weerbaarheid? Wij helpen jullie om dit overzichtelijk te krijgen en om d.m.v. coaching en advies praktische stappen te maken richting een duurzame inzetbaarheid van jullie kostbare medewerkers.


.

Conflictbemiddeling
Wij zijn geen rechters maar begeleiders naar zelfinzicht

In iedere werkomgeving komen confrontaties voor. Meestal zijn dit situaties waar mensen onderling prima uitkomen. Komen partijen er onderling niet uit, dan kan een van onze neutrale en 100% vertrouwelijke mediators uitkomst bieden. Waar discussies vaak stuklopen op een specifiek verschil in perspectief kijken wij naar de dieperliggende oorzaken van het meningsverschil. In de meeste gevallen komen partijen maar moeilijk tot elkaar omdat er fundamentele verschillen zijn in de onderlinge (privé)omstandigheden, persoonlijkheidsstijlen, innerlijke motivaties en manieren van denken. Door deze factoren mee te nemen kweken wij wederzijds begrip, empathie en waardering waardoor de weg naar een win-win oplossing wordt vrijgemaakt. Hierdoor kunnen partijen vaak ook na het initiële conflict nog (of weer) productief met elkaar overweg.


.

Maatwerk
Als het eigenlijk niet kan, kunnen wij het toch

Hoewel wij uiteenlopende trainingen en diensten verzorgen hebben wij altijd één duidelijk doel voor ogen: het helpen van mensen, teams en organisaties om hun volledige potentie te bereiken. Wellicht ben je enthousiast geworden over wat je over ons hebt gehoord, gezien en/of gelezen maar zit je met een specifieke wens of uitdaging waarvoor je hier nog geen 100% passende oplossing hebt aangetroffen. Graag nemen wij gezamenlijk jouw behoeften door om met elkaar te brainstormen over een oplossing op maat: speciaal van ons voor jouw. Bij ons is vrijwel alles mogelijk en wanneer specifieke expertises buiten ons vakgebied liggen schakelen wij in samenspraak door ons gescreende experts in om ons team te versterken. Zo garanderen wij dat je altijd krijgt wat je van ons verwacht: de allerhoogste kwaliteit met zorg en passie voor jouw organisatie.